Förbjudet!

Prohibited! Verboten!
 
Publicerat 2010-03-14 (av Peter Siegel)

 

Tävlar du nationellt *) eller t.o.m. internationellt? Vet du vilka medikamenter och substanser du inte får inta för att inte bli fälld för DOPNING?

 

Gå in på WORLD ANTI-DOPING AGENCY:s hemsida www.wada-ama.org/ - eller direkt på WADA:s lista över förbjudna substanser: (prohibited list) http://www.wada-ama.org/Documents/World_Anti-Doping_Program/WADP-Prohibited-list/WADA_Prohibited_List_2010_EN.pdf .

 

WADA:s nya lista för år 2010 är mycket omfattande och man undrar om man ens får ta en huvudvärkstablett. Listan gäller självklart även för skyttar och det kan vara bra att veta vad som är förbjudet!

 

”Trevlig läsning!”


"Får man ta en huvudvärkstablett innan tävlingen?"
Se WORLD ANTI-DOPING AGENCY:s DOPING LIST 2010!

Anm) Här avser författaren skyttesportförbundets tävlingar! Inom det Nationella skyttet (inom Svenska Pistolskytteförbundets tävlingsverksamhet) förekommer inte dopingkontroll.
WEB-masters kommentar.