Inför 2009

Nyrekrytering nödvändigt!
 
Publicerat 2008-12-21 (av Peter Siegel)

 

Nyrekrytering är ett måste i alla sporter, men är inte så lätt att genomföra för Sveriges alla klubbar och förbund! Det har inte minst pistolskyttesporten fått erfara där tillströmningen av nya skyttar är oroande låg. Speciellt ungdomar väljer gärna sporter och idrotter där man i förlängningen kanske kan tjänar pengar om man är duktig eller så sitter de bara inne framför sina datorer och dataspel.

 

Svenska Pistolskytteförbundet har nu kommit ut med en Rekryteringsbroschyr - ”Pistolskytte en sport för alla!” - som ska skildra pistolskyttesporten med dess olika grenar och möjligheter. Broschyren, som är framtagen av SPSF:s generalsekreterare Mats Stoltz och NP:s redaktör Ulf Hansson, kan beställas eller hämtas gratis på förbundskansliet i Stockholm och/eller skickas ut till enbart portokostnad.

 

Olympiamästaren Ragnar Skanåker, som gärna vill hjälpa till att få fram nya skyttar som i framtiden kanske kan nå olympiska höjder, har varit på SPSF och hämtat ett stort antal av dessa broschyrer att delas ut till presumtiva nya pistolskyttar.

”Mycket bra av SPSF att komma ut med denna broschyr och på så sätt initiera en fortlöpande nyrekrytering!” Säger Ragge. ”Det behövs nya tag och föregå förbunden med gott exempel så kommer de nästan 700 klubbar i Sverige att engagera sig mera i att få fram en bra återväxt i vår sport!”

 

Ingen var gladare än förbundets generalsekreterare Mats Stoltz att självaste olympiamästaren Ragnar Skanåker, vald till århundradets sportskytt, också ville engagera sig i att öka intresset och säkra framtiden för vår roliga och spännande sport!

 

Rekryteringsbroschyren kan beställas via E-post av yvonne.ericsson@pistolskytteforbundet.se eller per telefon 08-553 401 64 (telefontid mån-fre 09.00-11.00 och 13.00-14.00), samt via en beställningsblankett för rekryteringsbroschyren ”Pistolskytte en sport för alla” på SPSF:s nya hemsida www.pistolskytteforbundet.se .


Olympiamästaren Ragnar Skanåker vill öka intresset för Pistolskytte -
SPSF:s generalsekreterare Mats Stoltz hjälper gladeligen till med broschyrer.