Information om Hacksjöbanan.

Publicerat 2009-12-23 (av Stig Arksand, banchef Katarina Psf)

 

På Hacksjöbanans höstmöte 09-09-01 meddelades att Botkyrka kommun beslutat förlänga kontraktet för skjutbanan tom 2017, därefter förlängs kontraktet med två år i taget.

 

Förhandlingarna mellan Hacksjöbanans interimsstyrelse och Botkyrka kommun om förvaltningsavtalet för skjutbanan, fortsätter under 2010. Avsikten är att klubbarna samordnat skall ansvara för driften av anläggningen.

Upprustningen och ombyggnaden av skjutbanan har påbörjats under 2009 och fortsätter under 2010.

 

Några saker som förändrats under 2009:

  1. På korthållsbanan (50 metersbanan) har gevärsskyttarna, med Arne Borg som projektansvarig, färdigställt 20 platser med elektroniska gevärstavlor. Fem platser längst till vänster finns kvar för svartkrutsskytte,fältskytte  mm.
  2. För att spara på elströmmen har kommunen installerat luft till luft- aggregat i serveringen och kanslihuset.
  3. I kommunens regi, har byggnaden av bullervallar och bullerplank mot F18-området påbörjats.
  4. Ombyggnaden av 300-metersbanan har påbörjats. Meningen är att B-hallen skall användas av pistolskyttar samtidigt som gevärsskytte mot elektroniska tavlor pågår från A-hallen. Nya kulfångsvallar skall byggas på 25 och 50 m framför B-hallen. B-hallen skall byggas om för att passa för pistolskytte. A-hallen skall ljudisoleras.
  5. Tanken är att man skall kunna skjuta parallellt på samtliga banor
  6. En hemsida för Hacksjöbanan har skapats för att sprida information till skyttarna. Adressen är: www.hacksjobanan.se
  7. Södertörnspolisen är uppsagda från F18-banorna och kommer att fr.o.m.  2009-10-01 använda B-banan på vardagar under dagtid.
  8. Gamla 25-metersbanan kommer att finnas kvar och användas som förut.
  9. Det är också klart att det blir en invallad skjutbana längst ner på B-banan ”polisbanan”. Den påbörjas inte förrän alla andra banor är klara.