Curt Reichenberg är död
 

Publicerat 2009-09-02 (av N-A Ekberg)

 

Hedersledamoten i Stockholms Pistolskyttekrets Curt Reichenberg avled i fredags, den 28 augusti. Man kan säga att Curt växte upp tillsammans med Svenska Pistolskytteförbundet, vilket bildades på initiativ av Curts far, direktör Olof Reichenberg. Fadern var också förbundets vice ordförande, med medlemsregistret under sängen hemma i villan i Danderyd. Familjen utgjorde kanslipersonal.

 

Curt var en god skytt. Han tillhörde Danderyds PK och var kretsordförande mellan 1983 och 1988. Hans sista framträdande på skyttescenen var vid förbundsmötet 2006, då han berättade om förbundets första år och den explosionsartade utvecklingen i början av 40-talet. Genom protokollen följde han kretsstyrelsens verksamhet ända till sin död. I och med Curts bortgång finns inte längre någon levande länk till aktiviteterna kring förbundets stiftande.

 

Curt Reichenberg blev 88 år. Han sörjs närmast av maka samt barn med familjer.