Orosmoln över Finland
 
Publicerat 2010-02-20 (av Basti Naumann)

 

Från Kretsnytts utrikeskorrespondent i Finland, Christer Engström, får vi oroande underrättelser.

 

Efter skolmassakrerna i Kauhajoki och Jokela tillsattes en undersökningskommission med uppgift att se över vapenlagstiftningen. Ett antal ändringar i vapenlagen är redan på väg, och andra är under beredning. Men nu har Kauhajoki-kommissionen lagt fram ett betänkande som i praktiken innebär ett totalförbud mot halvautomatiska pistoler. Kommissionen föreslår Inrikesministeriet att ”alla enhandseldvapen som man kan avlossa många skott i snabb takt med” ska lösas in av staten, och att inga nya licenser för sådana vapen ska utfärdas.

 

Ett sådant förbud skulle innebära att de allra flesta enhandseldvapen skulle lösas in. Enligt kommissionens ordförande, Pekka Sauri, är 200 000 av Finlands 250 000 enhandseldvapen självladdande (halvautomatiska).

 

En av kommissionens medlemmar, kommissarie Pekka Aho, reserverade sig mot betänkandet, med motiveringen att ett sådant förbud skulle innebära slutet för stora delar av skyttesporten i Finland. ”Ansvarsfull skyttesport borde vara möjlig i Finland också i framtiden”, säger Aho.

 

I Finland är det i praktiken Inrikesministeriet som ansvarar för ändringar i vapenlagen. Hittills har ministeriet inte velat ha något totalförbud, men inrikesminister Anne Holmlund säger att ”det är möjligt att regeringen kommer att se över sin linje i frågan”.

 

Ett totalförbud i Finland skulle sannolikt negativt påverka skyttesportens ställning även i Sverige. Det finns goda skäl för oss att noggrant följa den finska utvecklingen i frågan.

 

Basti