Föreningarna hotas
av momskrångel och kostnader
 
Publicerat 2010-02-15 (av Basti Naumann)

 

I november 2009 presenterades två statliga utredningar gällande moms och skatter. Momsutredningen innehöll ett förslag att göra idrottsföreningar redovisningsskyldiga för moms. Detta skulle till exempel drabba de föreningar som i samband med tävlingar serverar kaffe, smörgåsar och sådant. Försäljning av T-shirts och liknande innefattas också. Förslaget innebär att föreningarnas försäljning beläggs med 25 % moms.

 

Grundorsaken till förslaget är att idrottsföreningar enligt EU’s regler ska vara redovisningsskyldiga för moms. Sverige har beviljats dispens från denna regel, men dispensen är nu på väg att löpa ut. Om förslaget genomförs skulle föreningarna och dess medlemmar inte bara drabbas av de ökade kostnaderna, utan i minst lika hög grad av det byråkratiska krångel som momsredovisning innebär.

 

Reaktionerna på utredningsförslaget har varit starka, såväl på föreningsnivå som på förbundsnivå. Insändare har skrivits, många e-brev har inkommit till Riksidrottsförbundet, och på Facebook har gruppen ”Rädda min idrott” fått över 6 000 medlemmar.

 

Under ett valår får inga propositioner läggas efter 1 maj. Remisstiden utlöper den 31 mars, och sedan ska remisserna behandlas, vilket gör att man inte hinner bli klar med en momsproposition till 1 maj. Detta innebär att det inte kommer någon proposition förrän efter valet. Därmed får idrottsrörelsen mer tid på sig.

 

Se också information på Skyttesportförbundets hemsida http://iof3.idrottonline.se/default.aspx?id=98 under rubriken ”Nyheter från RF” längst ner på ingångssidan.

 

Basti