Pk Svea Ing1 sätter rekord?
 
Publicerat 2009-09-07 (av Basti Naumann)

 

År 2004 firade Pk Svea Ing1 sitt 110-årsjubileum. Man bestämde sig för att markera detta jubileum genom att försöka få ihop 110 starter i Rikstävlingen på hemortens banor. Detta lyckades – 110 kort beställdes, och alla gick åt.

 

Efter att ha gått i land med den uppgiften blev klubben riktigt kaxig, och bestämde sig för att varje år försöka få ihop lika många starter i Hemortens som klubbens ålder i år. Hittills har detta lyckats, och i år, 2009, hade Pk Svea Ing1 alltså 115 starter, fördelade på 49 skyttar, varav 24 klarade rikstävlingsmedaljen. Sexton skyttar sköt tre eller fler starter, och åtta av dessa ställde upp i alla fem vapengrupperna.

 

Frågan är om inte detta är ett rekord. I stället för att gräva ner mig i dammiga arkiv gör jag det lätt för mig, och ställer härmed frågan till landets alla pistolskytteföreningar:

 

Finns det någon förening i Sverige som har haft fler starter än 115 i Hemortens?

 

Pk Svea Ing1 är Sveriges äldsta pistolskytteförening. Den grundades år 1894, och har alltsedan dess ägnat sig åt skytte med pistol och revolver. Klubben är alltså 42 år äldre än Svenska Pistolskytteförbundet, som bildades 1936, och den är till och med två år äldre än de nutida olympiska spelen, som började 1896.

 

Pk Svea Ing1 deltog i historiens första Rikstävling på Hemortens banor, som ägde rum år 1935, det vill säga redan året före Svenska Pistolskytteförbundets bildande (det hette då Svenska Pistolskyttekommittén). Jag vet i skrivande stund inte om föreningen har varit med i Hemortens varje år sedan dess, men i varje fall är det 75 år sedan föreningen deltog i sin första hemortens. Det jubileet är kanske också värt att fira, såväl för Svenska Pistolskytteförbundet som för Pk Svea Ing1?

 

Kanske kan man säga att denna synnerligen aktiva klubb firar sagda 75-årsjubileum genom att introducera en ny precisionstävling, Sveaskottet, vars första tävling gick av stapeln söndagen den 6 september. Om detta skriver Peter Siegel här i Kretsnytt.se.

 

På föreningens hemsida, www.algonet.se/~pksvea, kan man läsa en sammanfattning av föreningens historia, i form av en förteckning av de viktigaste årtalen. Den mest omskakande händelsen var nog denna:

 

1949 deltog damer för första gången i en årsfest, och äldre medlemmar anade att yttersta dagen närmade sig.

 

1950 var yttersta dagen inne, för då fick damerna också bli medlemmar.

 

Basti