Elmer Jansson: Vad saknar du, Basti?

 

(Kommentar 2009-07-16, till Bastis artikel ”Avskaffa förbundsmötet!”.)

 

Det ligger ju en del i Ditt förslag, att sända in kretsens åsikt och ställa in förbundsmötet. Det är ju billigt och bra. Men vad är det för häftig debatt du saknar? Du har väl möjlighet att föreslå saker för framtiden. Själv är jag spänd på nästa årsmöte. Då avgörs stadgarna.

  

När det gäller att sätta upp mål, så är det ju fritt fram för alla att föreslå nya. Sen tycker jag det är trevligt att träffas och om det finns någon trevligare lokal som gärna är billigare att vara i, vore det bra.

  

Elmer Jansson

Östergötland

 

 

Svar:

  

Det jag saknar är helt enkelt den debatt som totalt uteblev från såväl förbundsmötet som kretskonferensen. Förbundsmötet är vårt högsta beslutande organ. Dess ombud har den högsta makten, och på dem vilar det tyngsta ansvaret för förbundets framtid. Ombudens främsta uppgift är att tillsammans dra upp de stora riktlinjerna och skissera visionerna.  Hur vill vi att SPSF ska se ut om tio år? Hur ska vi uppnå det målet?

  

När jag ser hur ombuden kommer resande från hela Sverige, bara för att raskt beta sig igenom dagordningen på några få timmar och sedan åka hem, då blir jag djupt besviken, för att inte säga förtvivlad. Om ingen bryr sig om visionerna och de långsiktiga målen, då går vi in i framtiden med förbundna ögon. Och det går aldrig väl.

   

Jag har ingen aning om huruvida jag kommer att bli utsedd till Stockholmskretsens representant i förbundsmötet även nästa år, men om jag skulle bli det, kommer jag att skicka en knippa av mina debattartiklar i Kretsnytt.se till kretsstyrelserna, och  be om kretsombudens kommentarer. Så till er som vet att ni kommer att delta i nästa års förbundsmöte vill jag säga: Var beredda på en sen lördagskväll, och se till att era returbiljetter gäller för avfärd tidigast kl 23 på söndag kväll.

   

Slutligen vill jag tacka Elmer Jansson för hans inlägg. När jag får ett sådant, då vet jag att någon har ansett min artikel värd att kommentera. Tack, Elmer!

  

Basti