Överklagande av vapenförvaring 
Publicerat 2007-03-10 (Web-Master)
 

De ca 30 föreningar som överklagat FAP:ens regler avseende förenings vapenförvaring, har fått vänta i mer än ett år på besked. Det visade sig att RPS överlämnat överklagandena till Justitiedepartementet för avgörande.
Regeringen har nu gett RPS i uppdrag, att innan 07-06-01 se över möjligheten till överklagande, med hänsyn tagen till "vikten ett levande föreningsliv". Läs pressreleasen!